Organizacija in sestava društva

Organi za mandatno obdobje 2019 – 2023

Funkcija Oseba Telefon Mail
UPRAVNI ODBOR
Predsednik Bernard Štiglic 041-354-551 bernardstiglic@gmail.com
Podpredsednik Miha Marovt
Blagajničarka Vrčkovnik Brigita 031-710-787
Tajnica Irena Juvan
Gospodar Miha Marovt 041-483-693
Načelnik vodniškega odseka Štefan Matjaž
Načelnik markacistov Matija Nerat
Član Franjo Atelšek
Član Ivan Jakop
Član Peter Fale
Član Boštjan Kosmač
Član Mateja Marovt
Član Primož Žehelj
Član Franc Lipovd
NARAVOVARSTVENI ODSEK
Načelnica Anka Pugelj
NADZORNI ODBOR
Predsednik Edi Marovt
Član Alja Toš
Član Jože Vodušek
ČASTNO SODIŠČE
Predsednik Alojz Mikek
Član Jože Marovt
Član Ivo Arnič
ODBOR ZA PRIZNANJA
Predsednik Primož Budna
Član Franjo Atelšek
Član Tanja Ermenc

Comments are closed.