Zgodovina PD

Celjski planinski sekciji je bilo v Ljubljani leta 1893 kot protiutež ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD). 20. avgusta 1893 je bila v Mozirju ustanovljena Savinjska podružnica SPD. Mnogi so v teh društvih delovali kot gorski vodniki. Med Ljubenci se je porodila želja po ustanovitvi lastnega planinskega društva. To željo so pobudniki uresničili 1. junija 1952.

Z ustanovitvijo lastnega društva je obiskovanje gora prešlo v organizirano pohodništvo. Z obiskovanjem naše planinske okolice – predvsem Smrekovškega pogorja – smo si vedno bolj želeli zgraditi tudi svojo planinsko postojanko. Več let smo iskali primerno lokacijo, leta 1976 pa smo sprejeli sklep za gradnjo bivaka na robu gozda na Velikem Travniku. V okoliškem gozdu smo za gradnjo posekali les. Tramove smo stesali na kraju samem, ves material in vso opremo pa je bilo potrebno znosili na ramenih od Suhe rampe do gradbišča po gozdni stezi in grabnu. Otvoritev bivaka, ki smo ga po sklepu občnega zbora poimenovali po Anteju Tevžu »Antejev bivak«, je bila 27. avgusta 1978.

Ker se je z leti obisk planincev večal, je postal bivak premajhen. Zaradi tega in zaradi večjega zadovoljstva obiskovalcev smo se odločili za razširitev obstoječega objekta. Resnejša obnova se je začela leta 1987. Aktivnosti smo dokončali s prostovoljnim delom v naslednjih dveh letih. 2. septembra 1990 smo otvorili razširjeno kočo in jo poimenovali Koča na Travniku. Zadnja razširitev koče pa je bila leta 1993, ko smo nadstrešek spremenili v zaprt večnamenski predprostor.

Sočasno smo začeli v svoje vrste intenzivneje uvajati mlade. Na osnovni šoli so mentorice svoje znanje in ideje prenašale na otroke. Skupaj smo obiskovali različne hribe, pridobivali nova znanja.

Planinarjenje in obiskovanje planin se je v zadnjem času zelo razširilo in vključuje pripadnike vseh generacij. V hribe in gore hodimo radi in s tem dokazujemo pripadnost društvu in naši čudoviti naravi. Z njo želimo ohraniti neposreden stik, z gibanjem si krepimo dušo in telo. Pri tem spoznavamo raznovrsten gorski svet, bogatimo svojega duha in mladim privzgajamo čut za lepoto in ohranitev narave. Hkrati razvijamo medsebojne pristne odnose. V današnjem sodobnem času in načinu življenja so te vrednote pomemben temelj za danes in boljši jutri.

Vse aktivnosti temeljijo na osnovi prostovoljstva, ki povezuje vse planince v homogeno skupino. Prostovoljno delo pa terja predanost in nas povezuje. Skozi leta smo skupaj vsak s svojim prispevkom ustvarili čvrste temelje, ki so dobra osnova za lepo prihodnost.

Zahvala vsem za vaš prosti čas, ki smo ga preživeli skupaj na planinski koči, v gorah in pri delu.

S planinskimi pozdravi!

PDF Datoteka – Zbornik PD Ljubno 15.05.2012

Comments are closed.